kurumsal

İthalat ile ilgili sorular

Yurt dışından bazı mallar getirtmek istiyorum. Gerekli evraklarla ilgili nereden bilgi alabilirim?

İthal edeceğiniz malların cinsine göre gerekli evraklar değişkenlik gösterebilir, kısıtlamalara tabi olabilir. Bu detayları öğrenmek ve sorunsuz bir şekilde ithalatını yapmak için, malınızı getirmeden önce bir gümrük müşavirinden bilgi almalısınız.

İthal ettiğim malların gümrük işlemlerini siz mi yapıyorsunuz?

Hayır, biz sadece malınızı gümrüğe kadar getirmekle sorumluyuz. İthalat işlemlerini sizin firmanız adına gümrükçünüz yapacaktır.

Mallarımı kapıma kadar getirecek misiniz?

Normal şartlar altında verdiğimiz fiyat, yükleme adresinden alınıp, boşaltma noktasına kadar olan miktardır. Ancak anlaşmamız gümrüğe kadar ise gümrükte boşaltırız. Eğer son nokta firma olarak anlaşmışsak o zaman firmanıza teslim ederiz.

İthal edeceğim mallarla ilgili kısıtlama olması ne demek?

Mallarınızın kotaya tabi olması, ithali yasak bir mal olması, ithali özel izne bağlı olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili detayları ithalat mevzuatından ya da bir gümrük müşavirinden öğrenebilirsiniz.

Yurtdışından nasıl otomobil getirebilirim? Gelince ne kadar süre verilir?

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında yerleşik olmanız gerekmektedir.

Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye'de kalabileceği azami süre 180 gündür. Emekliler için özel bir düzenleme yapılarak 360 gün süre verilmektedir. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.

Kesintisiz 185 gün yurtdışında kalmadan Türkiye'ye giriş yapılmak istenilmesi halinde 3. soruda anlatıldığı şekilde hesap yapılarak, kişinin Türkiye'de kaldığı süreler düşülerek kalan süre verilir.

1 yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?

1 yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye'ye geliş tarihinden 1 yıl geriye doğru gidilerek, son 1 yıl içerisindeki durumuna bakılarak hesap yapılır. (Örneğin kişi 05.04.2010 tarihinde Türkiye'ye giriş için başvurmuş ise 05.04.2010 ile 05.04.2009 tarihleri arasındaki 1 yıl içerisinde nerede bulunduğuna bakılır.)

Geçici taşıt ithal ederken ibraz etmem gereken belgeler nelerdir? Verilen süreyi geçirirsem ne olur?

Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir. Süreyi geçirirseniz 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241 inci maddeleri uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

Getirdiğim taşıt pasaportuma kayıt edilmek zorunda mı?

Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir.

Türkiye'de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?

Türkiye'de yerleşik birisinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir.

Türkiye'de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye'de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?

Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamakta olup, yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye'ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?

Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında kaçakçılık takibatını gerektirir. Hakkınızda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Taşıtım ile birlikte bir motosiklet getirdim. Benim taşıtım ile yurtdışına çıkıp geri gelmem gerekiyor. Motosikletim Türkiye'de kalabilir mi?

Evet. Ancak motosikletinizi en yakın gümrük idaresini teslim ederek yurtdışına çıkabilirsiniz.

Aracımı gümrük ambarına geçici olarak bıraktığımda ne kadar ücret ödemem gerekiyor? Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Gümrüklerde bulunan ambarları işletici kuruluşlar işlettiğinden bu konuda bilgi verememekteyiz. İlgili gümrük idaresinin işletici kuruluşu kim ise oradan bilgi almanız gerekmektedir.

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

Yurtdışından araç getirme konusu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

İlgili mevzuata www.gumruk.gov.tr adresinde, mevzuat/tebliğler başlığı altında bulunan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kısmından ulaşabilirsiniz.