kurumsal

Kalite Yolculuğu

MELTEM bünyesinde, mevcut yönetim sisteminin etkinliğini sistematik olarak denetlemek , müşteri memnuniyetini daha verimli ölçebilmek, faaliyetlerini daha da iyileştirebilmek için 2004 yılı Nisan ayında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Mevcut çalışma ve yönetim sistematiği gözden geçirilerek, eksiklikler saptanmış ve bu doğrultuda çeşitli kurumlardan eğitimler alınmış, personel eğitimleri düzenlenmiş, periyodik iç denetimler yapılmış ve sistemin işlerliği kayıtlarla tespit edilmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda MELTEM A.Ş. 31.05.2005 tarihinde uluslar arası bir belgelendirme kuruluşu olan SGS tarafından Kalite Yönetim sistemi belgelendirilmesine hak kazanmıştır.

Şu an halen SGS tarafından ISO 9001:2008 standardına uygun olarak belgeli olan firmamız bünyesinde sistemin iyileştirilmesi, etkinliğinin arttırılması için çalışmalar, eğitimler devam etmekte, tüm çalışanların sisteme en etkin şekilde destek vermesi için bilinçlendirilme eğitimleri sürmektedir.

kalite belgesi kalite belgesi kalite belgesi kalite belgesi