Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

İnsan Kaynakları Politikası

Lojistik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, kurumsal hedef, strateji ve etik değerlerimiz çerçevesinde büyüme politikaları izleyen bir kuruluş olarak, hedeflerimize ulaşmanın en temel kriterlerinin birisinin çalışan memnuniyetini sürekli kılmak ve başarılı insan kaynakları uygulamaları olduğunun bilincindeyiz. Hedeflerimize ulaşmak ve sürekli kılabilmek için,
 
  • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, ilgili pozisyona en uygun kişilerin istihdamını sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kurumsal bağlılıklarını arttırmayı,

  • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyıp, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini arttırmayı,

  • İletişim araçlarını etkin kullanarak tüm paydaşlarımızın katkılarını sağlamayı ve karşılıklı, sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

  • Tüm iş süreçlerimizde riskleri belirleyip, gerekli faaliyetleri de planlayarak, iç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 
İlkelerimiz  olarak benimsedik.  Bu doğrultuda , çalışanlarımızın  uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyime sahip olmasına dikkat edilerek işe alım yapılması ön planda tutulmaktadır. Pozisyonlar için gerekli nitelikler ilgili departman yöneticileri ve üst yönetim tarafından belirlenmekte ve işe alım sürecinde adaylar bu niteliklere göre değerlendirilmektedir.