Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Bilgi Güvenliği Politikası

 

Meltem Taşımacılık A.Ş. olarak hedefimiz;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz kapsamında tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2022 standardına uygun yürütülmesini,
 • Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini ve itibarını korumayı,
 • Şirketin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Hizmet ve iş sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • Şirket bilgilerinin ihtiyaç duyulduğu seviyede gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamak,
 • Şirket çalışanlarının bilgi güvenliği bilincini oluşturmak ve kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini arttırmaya yönelik uygulamalara teşfik etmek,
 • İş süreçlerinin en az seviyede kesinti ile devamlılığını sağlamak,
 • Sürekli iyileşmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

 
Amacıyla oluşturulan ‘Bilgi Güvenliği Politikası’ yönetim onayı ile yürürlüğe alınmıştır.

Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. çalışanları, kapsam dahilindeki bilgi varlıklarının uygun şekilde korunabilmesi için yayınlanmış olan politika ve prosedürlere uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.