Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Çevre

Intermodal Taşımacılık Çözümleri
 
Uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir unsuru olan lojistik hizmetlerinin farklı modlarını kullanarak, sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyoruz. 1995 yılından beri sürdürdüğümüz Ro-Ro taşımacılığı ve halen kullandığımız demiryolu alternatifleri  ile karayolu taşımacılığına kıyasla, çevreye daha az zarar veriyor ve yakıt tüketimini azaltıyoruz.
 
2017 yıl sonu verilerine göre; intermodal taşımacılık türleri kullanılarak yıl boyunca toplamda;

 
                                            * 10.538.505,51 kg CO2 salınımını
                                            * 1.322.937,33 Lt akaryakıt kullanımını

                                           Önlemiş olduk. Bu CO2 miktarı da 1 dekarlık (ortalama 400 ağaçlık) arazinin 955 günde temizleyeceği miktara eşittir.


Çevreci ve Genç Filo
 
Avrupa’nın farklı güzergahlarında hizmet veren bir kuruluş olarak, yaptığımız işin çevreye ve dünyaya verdiği zararı en düşük seviyeye indirmek gayretindeyiz. Filomuzdaki tüm araçlarımızın EURO 5 ve EURO 6 standartlarında ve 3 yaşını aşmamasına özen gösteriyoruz.

Kağıt Tüketiminin Azaltılması
 
Geri dönüşümü sağlanan 1 ton kağıdın 17 ağacın kesilmesini önlediğinin, bu 17 ağacın da 38 insanın 1 yıllık oksijen ihtiyacının bilincindeyiz. Ofislerimizde kağıt tüketiminin minimuma indirilmesi için gerekli donanımlar sağlanmış ve çalışanlarımız bu konuda bilgilendirilmiştir.  


Katı Atık Ayrıştırılması
 
Kuruluşumuzun tüm birimlerinde yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutuları ile kağıt, cam, metal, ve plastik atıklar toplanmakta ve lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. Ek olarak, teknik servis bakımlarımız esnasında ortaya çıkan hurda atıklar ayrıştırılmakta, türüne göre ilgili geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir. 10 yıldır bu geri dönüşümü sürdürmekte ve çalışanlarımıza geri dönüşüm bilincini vurgulamaktayız.
Yemek Atıklarının Ayrıştırılması
 
Yemekhanemizde günlük olarak gelen yemeklerin artanları, ilgili personellerimiz tarafından ayrılmakta ve tesis çevresinde bulunan sahipsiz hayvan dostlarımızın yemek ihtiyaçları  karşılanmaktadır. 


Elektrik Tüketimi
 
Tesislerimizde enerji tüketimi konusunda hassasiyet gösterilmektedir. Teknik altyapılar kontrol edilirken, enerji tüketimi az olan sarf malzemeleri, beyaz eşya ve cihazlar seçilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca enerji tüketimi konusunda  çalışanlara bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Sanal Dokümantasyon
 
Sektörümüz gereği oldukça fazla evrak dokümantasyonu yapılmaktadır. Evrak sistemimiz mümkün mertebe sanal ortamda saklanmakta, kağıt ortamında tutulan dokümanlar minimuma indirgenmektedir. Bu sayede hem arşiv maliyetlerinde avantaj sağlanmakta, hem de arşivlenme için gerekli kaynak kullanımı azaltılmaktadır.