Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Çevre Politikası

 Meltem A.Ş. olarak; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya sunmak adına çevre faaliyetlerini yürütmeyi, insane, topluma ve çevremize saygılı olma ilkesi doğrultusunda ilerlemeyi ve tüm çalışma alanlarında çevreye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda; 
 
Faaliyetlerimiz sırasında süreçlerin gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması ve minimize edilmesi için uygunluk yükümlülüklerine riayet etmeyi,
Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmayı,
Yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızı arttırmayı ve sürekli iyileştirmeyi, iç ve dış paydaşlarımızın çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı,
Atıkların kontrol altına alınmasını, miktarlarının azaltılmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini,
Tüm süreçler ile ilgili çevre risklerini ve boyutlarını belirleyerek, çevre dostu teknolojileri kullanmayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını desteklemeyi,
Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak küresel iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı,
Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması, atık yönetimi ve sürdürebilirlik konularında eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
Mevcut varlıklarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, böylece çevresel riskleri minimize etmeyi,
Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmayı, enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
 
  Taahhüt ederiz.