Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 Meltem A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız ve ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi uygulamalarımız çerçevesinde çalışanlarımızı, ziyaretçilerimiz ve üçüncü taraflar dahil idari ofislerimizde ve iş yerlerimizde hizmet veren tüm taraflar ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda azami özen göstermeyi hedeflemekteyiz. 

Bu hedef doğrultusunda;
 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, tüm yasal gereklilikleri ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayacak şekilde iş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için çalışma ortamını mümkün olan en yüksek seviyede güvenli ve sağlıklı hale getirebilmeyi,
İlgili tarafların beklentilerini dikkate almayı, çalışan katılımına ve çalışana danışmaya önem vermeyi,
Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek kayıp, hasar, iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik iş yeri ortamını sağlamayı,
Çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamayı ve geliştirmeyi,
Uygun çalışma şartları için gerekli ekipman ve tesis yeterliliğini sağlamayı, periyodik olarak kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmayı ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
İSG hedefleri, İSG risk, fırsat ve tehlikelerini belirlemeyi, değerlendirmeyi ve aksiyon almayı, performans ve uygulamaların etkinliğini izlemeyi, 
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sektörel, ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve yasalara uymayı,
Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmayı ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamayı,
Şirketimiz, amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu tüm taraflara uygun olarak insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimseyerek iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmele ulaşmayı hedefler.