Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Kalite, IFS Lojistik ve GDP Politikası

 Meltem Taşımacılık A.Ş. olarak hedefimiz;

Lojistik sektöründe, kurumsal hedef, strateji ve etik değerlerimiz çerçevesinde büyüme politikaları izleyerek, ulusal pazarda öncülüğümüzü koruyarak, uluslararası pazarda marka bilinirliğimizi arttırmak; yasalara, çevreye ve tüm paydaşlarımıza saygılı, yenilikçi, güvenilir ve müşterilerimiz için uzun vadeli lojistik çözüm ortağı olmayı sürdürmektir.
 
Bu hedefimize ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak için;
 
Müşterilerimizin taleplerini periyodik olarak gözden geçirip, gerekli hizmet farklılaştırmalarını yapmayı ve beklentilerine uygun çözümler üretebilmek için tüm geri bildirimleri dikkate alarak hareket etmeyi,
Tüm iş süreçlerimizde risk, tehlike ve fırsatları belirleyip, gerekli faaliyetleri planlayarak, iç ve dış müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,  
Taşımacılık ve depolama süreçlerimizde, gıda, tıbbi malzeme, tehlikeli maddeler gibi, hassasiyet gerektiren ve insan sağlığını tehdit eden ürün gruplarında; özelleştirilmiş prosedürlerle hareket ederek ürün güvenliği, insan sağlığı ve çevre konularında sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,                
Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, ilgili pozisyona en uygun kişilerin istihdamını sağlayarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve kurumsal bağlılıklarını arttırmayı, tüm süreçlerde ayrımcılığı önleme faaliyetlerini özenle yürütmeyi,
Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyıp, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini arttırmayı,
Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini ve sürekliliğini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken sektörel, ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve yasaların güncelliğini takip etmeyi ve uymayı,
Tüm iş süreçlerimizde, çıkar çatışmalarını, rüşvet ve yolsuzluğu önleyecek tedbirleri almayı ve uygulamayı,
Hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlamak için, kurmuş olduğumuz tüm entegre kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uymayı, bu sistemlerin etkinliğini sürdürerek arttırmayı,
Süreçlerimiz için iyileştirme planları geliştirip, sistemin etkinliğini yaygınlaştırmayı,
 
İlkelerimiz olarak benimsedik.