Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ.

Bu İş Başvuru Formu’na işlediğiniz verileri, sözleşmenin kuruluşu için zorunlu olma ve iki tarafın meşru menfaatinin gözetilmesi şartlarıyla uygun adayın belirlenmesi amacıyla işleriz. Başvurunuzda özel nitelikli kişisel veri iletmediğinizden emin olunuz. İleteceğiniz veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

KİŞİSEL BİLGİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ

KARİYER BİLGİLERİ

GÖREV VE ÜCRET TALEPLERİ

Bu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10(on) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi; gerçek dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde her hangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep, ve iddiada bulunmayacağımı; eksik ve gerçek dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.